Dành cho các nhà giao dịch

UNISON

Nhà môi giới FX đáng tin cậy nhất của bạn

Unison Corporation là tập đoàn tài chính và môi giới ngoại hối toàn cầu được thành lập năm 2012 tại Anh bởi các chuyên gia tài chính, sau đó phát triển thành một tập đoàn môi giới uy tín tại châu Âu.

Chủ trương của chúng tôi

Hợp nhất lại, chúng tôi tạo ra bản sắc riêng cho chính mình. Chúng tôi đảm bảo về nhân lực, vốn và ý tưởng nhằm giúp cho các khách hàng và cộng đồng chúng tôi đang phục vụ ngày càng phát triển. Chúng tôi luôn tuân thủ các quy tắc cốt lõi về minh bạch và bảo mật khi thực hiện giao dịch, để mọi khách hàng đều có thể tận hưởng những dịch vụ chuyên nghiệp và tuyệt vời.
Đội ngũ của chúng tôi có hơn

200 chuyên

gia đến từ khắp nơi trên thế giới, có kinh nghiệm trong những ngành thực tế. Với nền tảng chuyên môn đa dạng và kỹ năng chuyên nghiệp, đội ngũ của chúng tôi tiếp tục phát triển đưa Unison Corp trở thành nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu.
Hiện tại, Unison Corporation đã đặt văn phòng trên toàn thế giới, phục vụ khách hàng từ hơn 120 quốc gia. Chúng tôi tiếp tục phát triển các chiến lược khác nhau để đối phó với thị trường thay đổi nhanh chóng và cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng để khách hàng tham gia.

Dành cho các nhà giao dịch

UNISON

Nhà môi giới FX đáng tin cậy nhất của bạn

Unison Corporation là tập đoàn tài chính và môi giới ngoại hối toàn cầu được thành lập năm 2012 tại Anh bởi các chuyên gia tài chính, sau đó phát triển thành một tập đoàn môi giới uy tín tại châu Âu.

Chủ trương của chúng tôi

Hợp nhất lại, chúng tôi tạo ra bản sắc riêng cho chính mình. Chúng tôi đảm bảo về nhân lực, vốn và ý tưởng nhằm giúp cho các khách hàng và cộng đồng chúng tôi đang phục vụ ngày càng phát triển. Chúng tôi luôn tuân thủ các quy tắc cốt lõi về minh bạch và bảo mật khi thực hiện giao dịch, để mọi khách hàng đều có thể tận hưởng những dịch vụ chuyên nghiệp và tuyệt vời.

Our team comprised of more than 200 EXPERTS
from all around the world, each with real life industry experience. Varied professional backgrounds combined with specialized skills, the team continues to grow Unison Corporation into becoming the GLOBAL

Financial Leader
viet200

Hiện tại, Unison Corporation đã đặt văn phòng trên toàn thế giới, phục vụ khách hàng từ hơn 120 quốc gia. Chúng tôi tiếp tục phát triển các chiến lược khác nhau để đối phó với thị trường thay đổi nhanh chóng và cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng để khách hàng tham gia.