Đối tác quản lý

Mark J Smith đã trải qua toàn bộ sự nghiệp của mình tại trung tâm thị trường vốn toàn cầu. Với kinh nghiệm tích lũy hơn 20 năm, Mark được xem là nhà kinh tế thị trường tài chính lỗi lạc với kinh nghiệm điều hành cấp cao tại các công ty tư nhân và tổ chức tài chính. Kiến thức chuyên sâu về hoạt động ngoại hối và kỹ năng quản lý cao đã đưa Mark đến vị trí đối tác quản lý tại Unison Corporation có trụ sở tại London vào năm 2012. Với sứ mệnh và tầm nhìn rất rõ ràng, Mark đặt mục tiêu đưa Unison Corporation lên một tầm cao lớn hơn với sự hiện diện trên toàn cầu như một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới.

Đại diện Khu vực Đông Nam Á

Sau khi tốt nghiệp Đại học Plymouth ở Vương quốc Anh, Jacob bắt đầu dấn thân vào đầu tư và sự nghiệp tài chính sau khi hoàn thành nhiều kỳ thi để đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Trước khi gia nhập Unison Corporation, Jacob đã lãnh đạo một nhóm các nhà phân tích chuyên cung cấp nghiên cứu về thị trường ngoại hối và do sự cống hiến sâu rộng và tập trung cụ thể vào tiền tệ, Jacob đã tạo ra một chiến lược giao dịch mà cụ thể là chiến lược kép Ultron, đây là hệ thống giao dịch theo thuật toán đóng vai trò là thành phần quan trọng trong các kỹ thuật phân tích của Unison Corporation.

Thông điệp từ ban lãnh đạo

Ngành tài chính đang phải đối mặt với cả yêu cầu tăng trưởng ổn định và nhiệm vụ tiên phong và đổi mới đầy cam go. Chúng tôi sẽ mở ra một vòng cải cách mới và một kỷ nguyên chuyển đổi và phát triển mới.

 • Xây dựng năng lực trung gian và có sự đồng thuận trong ngành
 • Thấu hiểu khách hàng trở thành chìa khóa để cạnh tranh
 • Tăng tốc cải cách theo định hướng thị trường
 • Mở rộng thị trường vốn kích hoạt cạnh tranh để tìm kiếm nhân tài
 • Những thách thức và cơ hội tài chính tiêu dùng song hành
 • Cơ cấu khách hàng thay đổi làm tăng nhu cầu đầu tư

Đối tác quản lý

Đối tác quản lý

Mark J Smith đã trải qua toàn bộ sự nghiệp của mình
tại trung tâm thị trường vốn toàn cầu. Với kinh nghiệm
tích lũy hơn 20 năm, Mark được xem là nhà kinh tế thị trường tài chính lỗi lạc với kinh nghiệm điều hành cấp cao tại các công ty tư nhân và tổ chức tài chính. Kiến thức chuyên sâu về hoạt động ngoại hối và kỹ năng quản lý cao đã đưa Mark đến vị trí đối tác quản lý tại Unison Corporation có trụ sở tại London vào năm 2012. Với sứ mệnh và tầm nhìn rất rõ ràng, Mark đặt mục tiêu đưa Unison Corporation lên một tầm cao lớn hơn với sự hiện diện trên toàn cầu như một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới.

Đại diện Khu vực Đông Nam Á

Đại diện Khu vực Đông Nam Á

Sau khi tốt nghiệp Đại học Plymouth ở Vương quốc Anh, Jacob bắt đầu dấn thân vào đầu tư và sự nghiệp tài chính sau khi hoàn thành nhiều kỳ thi để đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Trước khi gia nhập Unison Corporation, Jacob đã lãnh đạo một nhóm các nhà phân tích chuyên cung cấp nghiên cứu về thị trường ngoại hối và do sự cống hiến sâu rộng và tập trung cụ thể vào tiền tệ, Jacob đã tạo ra một chiến lược giao dịch mà cụ thể là chiến lược kép Ultron, đây là hệ thống giao dịch theo thuật toán đóng vai trò là thành phần quan trọng trong các kỹ thuật phân tích của Unison Corporation.

Thông điệp từ ban lãnh đạo

Ngành tài chính đang phải đối mặt với cả yêu cầu tăng trưởng ổn định và nhiệm vụ tiên phong và đổi mới đầy cam go. Chúng tôi sẽ mở ra một vòng cải cách mới và một kỷ nguyên chuyển đổi và phát triển mới.

 • Xây dựng năng lực trung gian và có sự đồng thuận trong ngành
 • Thấu hiểu khách hàng trở thành chìa khóa để cạnh tranh
 • Tăng tốc cải cách theo định hướng thị trường
 • Mở rộng thị trường vốn kích hoạt cạnh tranh để tìm kiếm nhân tài
 • Những thách thức và cơ hội tài chính tiêu dùng song hành
 • Cơ cấu khách hàng thay đổi làm tăng nhu cầu đầu tư