NỀN TẢNG & HỆ THỐNG GIAO DỊCH

meta-trader-5

MetaTrader 5 (MT5) là nền tảng giao dịch tiêu chuẩn, bổ sung các tính năng mới nhất giúp mở rộng chức năng của nền tảng, đem đến khả năng vô hạn. Nhờ đó, các giao dịch của người dùng trở nên mạnh mẽ và chính xác hơn.

Nâng cao hiệu quả

Hệ thống giao dịch tự động nâng cao

Nâng cao độ chính xác

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi

Giao dịch được thực hiện nhanh hơn, kết hợp với bộ công cụ toàn diện cho công nghệ cải tiến và giao dịch tự động. Meta Trader 5 được hỗ trợ bởi hệ thống Giao dịch thuật toán Ultimax Tron với kho chỉ báo kỹ thuật và gốc trực tuyến lớn nhất dành cho những người giao dịch, cung cấp kho lưu trữ kỹ thuật tự động hóa và rô bốt trực tuyến chất lượng cao nhất cho khách hàng.

Tải xuống miễn phí ngay và bắt đầu giao dịch với tài khoản Unison Fx!

NỀN TẢNG & HỆ THỐNG GIAO DỊCH

MetaTrader 5 (MT5) là nền tảng giao dịch tiêu chuẩn, bổ sung các tính năng mới nhất giúp mở rộng chức năng của nền tảng, đem đến khả năng vô hạn. Nhờ đó, các giao dịch của người dùng trở nên mạnh mẽ và chính xác hơn.
Giao dịch được thực hiện nhanh hơn, kết hợp với bộ công cụ toàn diện cho công nghệ cải tiến và giao dịch tự động. Meta Trader 5 được hỗ trợ bởi hệ thống Giao dịch thuật toán Ultimax Tron với kho chỉ báo kỹ thuật và gốc trực tuyến lớn nhất dành cho những người giao dịch, cung cấp kho lưu trữ kỹ thuật tự động hóa và rô bốt trực tuyến chất lượng cao nhất cho khách hàng.

Tải xuống miễn phí ngay và bắt đầu giao dịch với tài khoản Unison Fx!